Działalność komunalna


Wywóz nieczystości płynnych

Usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych wykonujemy na rzecz klientów indywidualnych, instytucji podległych samorządowi, jak i podmiotów prowadzących działalność na terenie Gminy Oświęcim, dysponujemy pojazdem asenizacyjnym Volvo FL6 o pojemności 8000 litrów oraz beczkowozem asenizacyjnym Meprozet PN – 60 o pojemności 6 000 litrów obsługiwanym ciągnikiem CASE Farmall. W oparciu o zawartą umowę jesteśmy zobowiązani do realizacji zleconej usługi w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia. O częstotliwości wywozu nieczystości decyduje klient.

Cena usługi:
✔ Usługa jednorazowa - wywóz do 3 m3 - stawka za 1 m3 wynosi 29,90 zł brutto
✔ Usługa jednorazowa - wywóz powyżej 3 m3 - stawka za 1 m3 wynosi 27,00 zł brutto
✔ Przy kolejnej usłudze - wywóz do 3 m3 - stawka za 1 m3 wynosi 28,00 zł brutto
✔ Przy kolejnej usłudze - wywóz powyżej 3 m3 - stawka za 1 m3 wynosi 26,00 zł brutto
✔ Wywóz nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków za każdy 1 m3 wynosi 35,64 zł brutto
Koszenie dużych powierzchni kosiarkami ciągnikowymi

Koszenie dużych powierzchni, poboczy dróg, skarp, itp. wykonujemy przy użyciu ciągnikowej kosiarki bijakowej Samasz Kangu 140 o szerokości roboczej 140 cm oraz ramieniowej kosiarki Samasz Koliber o zasięgu ramion 4,5m.

Cena za godzinę pracy wynosi 130,00 zł brutto
Czyszczenie nawierzchni dróg i placów zamiatarka ciagnikową

Usługę zamiatania, oczyszczania nawierzchni dróg, parkingów oraz innych dużych powierzchni wykonujemy przy użyciu zamiatarki mechanicznej MOP 200K Samasz obsługiwanej przez ciągnik Case Farmall C85.

Cena za godzinę pracy wynosi 120,00 zł brutto
Zrębkowanie konarów i gałęzi drzew

Usługę zrębkowania konarów, gałęzi drzew i krzewów realizujemy rębakiem tarczowym Stiler BX 62 uzyskując zrąb 20 – 50 mm, współpracującym z ciągnikiem CASE Farmall. Usługę świadczymy w miejscu wskazanym przez klienta wraz z obsługą operatora.

Cena za godzinę pracy rębaka wraz z obsługą operatora wynosi 118,80 zł brutto
Usługa pracy zwyżką

✔ Za każdą godzinę pracy wraz z obsługa operatora wynosi 90 zł brutto + 2,46 zł / kilometr dojazdu
Usługa cięcia, koszenie terenów zielonych

✔ Za każdą godzinę pracy operatora wynosi 50 zł brutto
Usługa cięcia pielęgnacyjnego, wycinki drzew, krzewów

Świadczymy usługi w zakresie wycinki drzew i krzewów z poziomu zero, a także usługi karczowania, usuwania zakrzaczeń i innego rodzaju porostu o wysokości do 2 m.

✔ Za godzinę pracy każdego dodatkowego operatora wynosi 50 zł brutto
Prace porządkowe i pielęgnacyjne w terenach zielonych

W obszarze porządkowania oraz pielęgnacji terenów zielonych oferujemy: koszenie z użyciem kosiarek oraz kos spalinowych, porządkowanie terenów ze śmieci, zamiatanie ręczne, grabienie liści, czyszczenie chodników, opasek wokół budynków z chwastów i traw oraz inne prace porządkowo – utrzymaniowe.

Cena usług przygotowywana jest dla każdego klienta indywidualnie w oparciu
o wstępny obmiar i uzgodniony zakres prac

Zimowe utrzymanie dróg i parkingów

Usługę zimowego utrzymania dróg, parkingów i innych przestrzeni publicznych świadczymy dysponując pługami śnieżnymi oraz piaskarkami, stosując w zależności od potrzeb właściwy materiał uszarstniający oraz sól drogową.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie z klientem i zależna od zakresu oraz miejsca świadczenia usługi
Opróżnianie koszy publicznych

Świadczymy usługi w zakresie bieżącego opróżniania koszy publicznych wraz z utrzymaniem czystości w ich bezpośrednim sąsiedztwie, a także konserwację, okresowe malowanie i naprawy obsługiwanych koszy.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie z klientem i zależna od zakresu oraz częstotliwości usługi
Cennik cięć pielęgnacyjnych drzewa

✔ Obwód pnia do 62 cm, mierzony na wysokości 130cm - 50 zł brutto / szt
✔ Obwód pnia od 63 do 94 cm, mierzony na wysokości 130cm - 60 zł brutto / szt
✔ Obwód pnia od 95 do 125 cm, mierzony na wysokości 130cm - 80 zł brutto / szt
✔ Obwód pnia od 126 do 189 cm, mierzony na wysokości 130cm - 100 zł brutto / szt
✔ Obwód pnia od 190 do 1251 cm, mierzony na wysokości 130cm - 120 zł brutto / szt
✔ Obwód pnia od 252 do 314 cm, mierzony na wysokości 130cm - 140 zł brutto / szt
✔ Obwód pnia Powyżej 315 cm, mierzony na wysokości 130cm - 160 zł brutto / szt
Cennik wycinki drzew

✔ Obwód pnia do 62 cm, mierzony na wysokości 130cm - 65 zł brutto / szt
✔ Obwód pnia od 63 do 94 cm, mierzony na wysokości 130cm - 85 zł brutto / szt
✔ Obwód pnia od 95 do 125 cm, mierzony na wysokości 130cm - 105 zł brutto / szt
✔ Obwód pnia od 126 do 189 cm, mierzony na wysokości 130cm - 125 zł brutto / szt
✔ Obwód pnia od 190 do 1251 cm, mierzony na wysokości 130cm - 145 zł brutto / szt
✔ Obwód pnia od 252 do 314 cm, mierzony na wysokości 130cm - 170 zł brutto / szt
✔ Obwód pnia Powyżej 315 cm, mierzony na wysokości 130cm - 190 zł brutto / szt