Dane firmy i kontakt
Siedziba firmy:

Zakład Komunalny Gminy Oświęcim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Brzezinka, ul. Czarna 8
32-600 Oświęcim
tel: 789 184 356
e-mail: zkgo@zkgo.gminaoswiecim.pl
strona www: www.zkgo.gminaoswiecim.pl

NIP: 549 24 42 691
REGON: 362734010
KRS: 0000587672
Kapitał zakładowy: 5 069 200,00 złotych

Nr rachunku bankowego:
Pekao S. A.
75 1240 4155 1111 0010 8442 7813

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 15.00

Telefony kontaktowe
tel: 789 184 356 - wywóz nieczystości płynnych, usługi w terenach zielonych, parking
tel: 661 510 491 - finanse i kadry

Adresy e-mail poszczególnych pracowników administracyjnych:

Prezes Zarządu
Tomasz Matula - t.matula@zkgo.gminaoswiecim.pl
tel: 691 840 500

Główna Księgowa
Mgr Agnieszka Gabryś - a.gabrys@zkgo.gminaoswiecim.pl
tel: 661 510 491

Kierownik Działu Komunalnego
Dariusz Korczyk - d.korczyk@zkgo.gminaoswiecim.pl
tel: 789 184 308

Kierownik Działu Finansowo - Administracyjnego
Daria Imiołek - d.imiolek@zkgo.gminaoswiecim.pl
tel: 661 510 491

Koordynator Działu Parkingu
Tomasz Rakoczy - t.rakoczy@zkgo.gminaoswiecim.pl
tel: 511 356 655