Dane firmy i kontakt
Siedziba firmy:

Zakład Komunalny Gminy Oświęcim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Brzezinka, ul. Czarna 8
32-600 Oświęcim
tel: 789 184 356
e-mail: zkgo@zkgo.gminaoswiecim.pl
strona www: www.zkgo.gminaoswiecim.pl

NIP: 549 24 42 691
REGON: 362734010
KRS: 0000587672
Kapitał zakładowy: 5 069 200,00 złotych

Nr rachunku bankowego:
Pekao S. A.
75 1240 4155 1111 0010 8442 7813

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 15.00

Telefony kontaktowe
tel: 789 184 356 - wywóz nieczystości płynnych, usługi w terenach zielonych, parking
tel: 661 510 491 - finanse i kadry

Adresy e-mail poszczególnych pracowników administracyjnych:

Prezes Zarządu
Janusz Gryzełko - j.gryzelko@zkgo.gminaoswiecim.pl
tel: 691 840 500

Główna księgowa
Agnieszka Gabryś - a.gabrys@zkgo.gminaoswiecim.pl

Specjalista ds. księgowości
Angelika Gabryś - a.gabrys1@zkgo.gminaoswiecim.pl

Specjalista ds. kadr i płac
Kinga Skiba - k.skiba@zkgo.gminaoswiecim.pl

Kierownik działu komunalnego
Rafał Matusiak - r.matusiak@zkgo.gminaoswiecim.pl

Zastępca kierownika działu komunalnego
Magdalena Nowak - m.nowak@zkgo.gminaoswiecim.pl

Kierownik działu ds. parkingu
Martyna Walaszek - m.walaszek@zkgo.gminaoswiecim.pl

Starszy specjalista ds. inwestycji
Jan Korzeniowski - j.korzeniowski@zkgo.gminaoswiecim.pl