Dane firmy i kontakt
Siedziba firmy:

Zakład Komunalny Gminy Oświęcim Sp. z o.o.
Brzezinka, ul. Czarna 8
32-600 Oświęcim
tel.: 789 184 356
e-mail: zkgo@zkgo.gminaoswiecim.pl
www.zkgo.gminaoswiecim.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7-15

Prezes Zarządu
Janusz Gryzełko,
tel. kom.: 691 840 500

Dział Finansowo-Administracyjny
tel. kom.: 661 510 491

Dział Komunalny
tel. kom.: 789 184 356,
e-mail: zkgo@zkgo.gminaoswiecim.pl


NIP: 549 24 42 691
REGON: 362734010
KRS: 0000587672

Kapitał zakładowy: 4 719 200,00 złotych

Nr rachunku bankowego: 75 1240 4155 1111 0010 8442 7813 Bank Pekao S.A.