Zakład Komunalny Gminy Oświęcim Sp. z o. o.
Nowe ceny za usługi komunalne!

Przedstawiamy Państwu nowe, atrakcyjne ceny za usługi komunalne. Przejdź do cennika i sprawdź.

Sprawdź cennik

Uwaga praca!

Robotnik gospodarczy

Oferujemy pracę na stanowisku robotnik gospodarczy. Zapewniamy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres próbny. Oferujemy od 3000zł brutto.

Kwalifikowany kierowca - operator

Oferujemy pracę na stanowisku kwalifikowany kierowca - operator. Zapewniamy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres próbny. Oferujemy od 4200zł brutto.Zakład Komunalny Gminy Oświęcim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Brzezince przy ul. Sportowej 9, została powołana do życia mocą Uchwały Nr XI/120/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 września 2015r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dnia 25.11.2015r. dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000587672.

Kapitał zakładowy Spółki, w której 100% udziałów posiada Gmina Oświęcim, wynosi 4 154 200,00 tj. 41 542 udziały o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy.


Misją Spółki jest realizacja zadań Gminy Oświęcim w zakresie gospodarki komunalnej oraz inwestycyjnej poprzez zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców jak i podmiotów prowadzących działalność na jej terenie.

Zobacz również: