Władze spółki • Zgromadzenie Wspólników:
  Gmina Oświęcim – Wójt Gminy Oświęcim - Mirosław Smolarek

 • Rada Nadzorcza:
  Przewodniczący - Andrzej Guzik
  Zastępca Przewodniczącego - Jerzy Potaczek
  Sekretarz – Bolesław Urbańczyk

 • Zarząd Spółki:
  Prezes Zarządu – Tomasz Matula