Władze spółki • Zgromadzenie Wspólników:
  Gmina Oświęcim – Wójt Gminy Oświęcim - Mirosław Smolarek

 • Rada Nadzorcza:
  Przewodniczący - Andrzej Guzik
  Zastępca Przewodniczącego - Katarzyna Stasiuk-Ganobis
  Sekretarz – Sarah Pierkiel

 • Zarząd Spółki:
  Prezes Zarządu – Janusz Gryzełko